Voorwaarden

Verhuur voorwaarden

• Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief transport.
• Alle prijzen zijn voor 1 dag werkelijk gebruik (of weekend).
• De huurder is in alle opzichten aansprakelijk voor elke schade aan hetgehuurde
• De verhuurder is niet aansprakelijk voor schades aan goederen (roerend en/of onroerend) die door het gehuurde object, bij onregelmatig gebruik als gevolg van   regen, hagel, storm, zware windstoten of bliksem inslag zijn ontstaan. Tevens is de verhuurder niet aansprakelijk voor letsel aan personen en/of dieren met alle gevolgen van dien.
• De huurder is aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of breuk van de door hem/haar gehuurde goederen.
• Manco’s, vermissingen en of defecten worden bij de huurder tegen nieuwprijs in rekening gebracht.
• Voor niet schoongemaakte artikelen worden schoonmaakkosten in rekening gebracht aan huurder, tenzij anders overeengekomen.
• De huurder dient na ontvangst aantal en conditie van de materialen te controleren.
• De bezorgde verhuurmaterialen worden bij retour intern gecontroleerd. Deze telling is bindend.
• De door ons bezorgde goederen worden op de begane grond afgeleverd (tenzij anders afgesproken). Bij het ophalen dienen de
goederen schoon en gestapeld klaar te staan.
• Betalingscondities: contant bij aflevering of per factuur.
• Prijswijzigingen voorbehouden.Artikel prijs p/s

Over ons

 Elk evenement groot of klein, daar willen wij
graag bij aanwezig zijn !!